Pozew WIBOR, czyli kompleksowy przewodnik po procesie sądowym w 2023 roku

Pozew WIBOR: Kompleksowy przewodnik po procesie sądowym

jak przyspieszyc sprawe w sadzie 8 1Na przestrzeni ostatnich miesięcy rozpoczęła się prawdziwa burza- pytanie „czy warto składać pozew o wibor” padało na niejednej grupie dyskusyjnej, zaraz obok pytania osób posiadających kredyt oparty o wibor „czym jest wibor” i „co to jest wibor”.

Z jednej strony mamy pierwszy pozew wibor, pierwsze podważenie wskaźnika wibor, pierwsze prawomocne postanowienie sądu dotyczące zawieszenia wskaźnika wibor, a w dalszej perspektywie unieważnienie umowy kredytu złotowego, czyli pierwszy precedens z wibor. Wszystko jest pierwsze, ale czy nowe? Sprawy frankowe przetarły szlaki.

 

Sądy wiedzą co robić w sprawach bankowych, natomiast przepisy prawnomaterialne pozostają w zdecydowanej większości takie same. O co chodzi z wiborem? Co można żądać w pozwie o wibor?

Definicja WIBOR: Kluczowy wskaźnik w umowach kredytowych

Banki ustalają wysokość oprocentowania umownego poprzez dodanie do wskaźniku WIBOR marży, która zależy od wielu czynników, w tym od wiarygodności kredytobiorcy. Im wyższa jest stawka WIBOR, tym wyższe będzie oprocentowanie kredytu. W przypadku obniżenia stawki WIBOR, banki zasadniczo obniżają również poziom oprocentowania dla kredytobiorcy.

Kontrowersje wokół WIBOR: Czy wskaźnik odzwierciedla rzeczywiste transakcje?

Wysokość stawek WIBOR (w tym 3M i 6M) wyznaczana jest podczas procesu tzw. fixingu, polegającego na tym, że o godz. 11:00 każdego dnia roboczego dealer wysyła zapytanie do 10 banków komercyjnych w jakiej wysokości zażądałyby te banki oprocentowania dla kredytów ON, TN, 1M, 3M, 6M i 1Y udzielanych bankom na rynku międzybankowym (przy czym odrzucane są wartości skrajne, a z pozostałych wyciągana jest średnia wartość). Co jednak istotne, to jest to wyłącznie hipotetyczne oprocentowanie potencjalnego kredytu na rynku międzybankowym. W praktyce niesłychanie rzadko dochodzi do tego rodzaju transakcji między bankami, a więc stawka WIBOR oparta jest wyłącznie o „deklaracje” banków, a nie o rzeczywiste transakcje rynkowe. Wpływ wibor na oprocentowanie kredytu jest właściwie wpływem banków na oprocentowanie kredytu, a tym jednym z dowodów na nieuczciwość umów kredytu z wibor.

Rynek pozwów za WIBOR: Czy warto składać pozew?

Część zarzutów wobec wskaźnika wibor jest wtórna wobec zarzutów w procesach frankowych. Wskaźnik wibor stanowi formę ukrytego wynagrodzenia dla banku (tak samo jak klauzule frankowe). Również nie wyjaśniano w zdecydowanej większości konsumentom jak będzie się kształtować rata kredytu w przypadku zmiany wskaźnika wibor. WIBOR pozwala bankom na aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego kilka razy do roku, a fakt dodania do stawki referencyjnej wibor czegoś takiego jak marża oprocentowania kredytów złotowych, które na przestrzeni lat kształtowały się na poziomie od 1,5% do 3,5%.

Nieuczciwość umów kredytu z wibor jest oczywista i pytanie co zrobią z tą okolicznością polskie sądy, kiedy będą orzekać, bowiem pierwszy pozew wibor wpłynął w 2022 roku do Sądu. Pierwsze sygnały są bardzo pozytywne, bowiem jako środowisko prawnicze uzyskaliśmy już kilkanaście postanowień o zabezpieczenie na czas procesu wskaźnika wibor, co implikuje brak obowiązku spłaty kredytu ze wskaźnikiem wibor lub usunięcie wskaźnika wibor. Teraz należy się zastanowić jaki będzie czas trwania sprawy o wibor, bowiem na postanowienie o zabezpieczenie na czas procesu należy czekać kilka miesięcy.

Wpływ wibor na oprocentowanie kredytu jest szalenie istotne przy szacowaniu wysokości kosztów takiego kredytu, a tym samym korzyści z pozwania banku po uzyskaniu prawomocnego wyroku. Dopiero po analizie umowy i pozyskaniu informacji o nadpłatach jesteśmy w stanie określić jaka będą korzyści z pozwania banku, a także potencjalny czas trwania sprawy o wibor.

Kto może złożyć pozew WIBOR i jakie są szanse na wygraną?

Pozywać za wibor może prawie każdy kredytobiorca posiadający wskaźnik wibor w swojej umowie kredytu. Sprawy dotyczące wskaźnika wibor, tak jak każda sprawa sądowa, wiąże się z ryzykiem, które należy rozpoznać jeszcze przed złożeniem pozwu wibor, wiedząc z czym się wiąże podważenie wibor w sądzie.

Ile Kosztuje pozew WIBOR: Czy warto inwestować w proces sądowy?

Należy rozróżnić koszty sądowe związane z postępowaniem sądowym oraz honorarium kancelarii. W zakresie złożenia pozwu przeciwko bankowi należy się liczyć z opłatą sądową w wysokości 1 000 zł oraz 17 zł za każde udzielone pełnomocnictwo.

W sytuacji w której będziemy wnosić w pierwszej kolejności o wyeliminowanie wskaźnika wibor z umowy kredytu (tzw. odwiborowanie) powinniśmy się liczyć z zaliczką na biegłego w wysokości 1 000 – 2 500 zł. W przypadku, gdy będziemy chcieli w całości usunąć umowę kredytu z obiegu prawnego, to wówczas nie będziemy musieli ponosić tego kosztu. Zagadnienie kolejności wniosków w pozwie o wibor to temat na inny, obszerny artykuł. Należy mieć świadomość, że pozew o wibor a stałe oprocentowanie to jeden z celów postępowania, a kwestionowanie wibor wydaje się oczywistym krokiem.

Pozew WIBOR 2023: Czy warto złożyć pozew w najbliższym czasie?

075e4bf3 1d6e 41a5 acee 2aed7cbcfb3f
Pracownik banku w wyobrażeniu AI autorstwa DALL-e.

Z całą pewnością warto złożyć wniosek o zabezpieczenie na czas procesu i w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku (co znacząco zwiększa skuteczność pozwu o wibor) nadejdzie pora na złożenie pozwu wibor.

Z mojego doświadczenia w sporach bankowych wynika, że warto zorientować się jak kształtuje orzecznictwo w danym sądzie, czy nawet jakie stanowisko ma dany sędzia. Składając w pierwszej kolejności wniosek o zabezpieczenie na czas procesu możemy wysondować stanowisko sądu rejonowego lub okręgowego jeszcze przed złożeniem pozwu wibor, uzyskując postanowienie o zabezpieczenie na czas procesu i bezcenną wiedzę.

Usuń WIBOR z umowy kredytu: Jak to zrobić i jakie są konsekwencje?

Pozew o wibor posiada dwa główne alternatywne i wykluczające się rozwiązania- usunięcie wskaźnika wibor lub upraszczając- usunięcie całej umowy z obiegu prawnego, popularnie określane jako unieważnienie umowy kredytowej. To od kolejności tych roszczeń może zależeć skuteczność pozwu o wibor, a w dalszej perspektywie- wygrana kredytobiorców.

Konsekwencją żądania w pozwie o wibor, gdyby sąd orzekł o usunięciu wskaźnika wibor jest zwrot nadpłaty dokonanej przez bank w trakcie trwania umowy kredytu z wibor oraz spłata kredytu ze stałym oprocentowaniem jakie wskazuje marża oprocentowania kredytów złotowych wskazanych w naszej umowie.

Konsekwencją żądania w pozwie o wibor gdyby sąd orzekł o unieważnieniu umowy kredytu z wibor jest rozliczenie z bankiem. Zgodnie z treścią wyroku umowa kredytu ze wskaźnikiem wibor nigdy nie istniała, a tym samym kredytobiorca oraz bank powinni sobie nawzajem zwrócić pieniądze. Nie zawsze jest to korzystne rozwiązanie- co można zyskać? Usunięcie hipoteki z nieruchomości. Jaka jest kolejna korzyść, czyli co można zyskać? Roszczenie wobec banku w wysokości wszystkich naszych przelewów jakie dokonaliśmy do banku, ale jest też druga strona medalu. Bank będzie miał względem nas roszczenie w wysokości kapitału kredytu.

Zdarzają się sytuacje kiedy spłaciliśmy 80 tysięcy z kredytu na 500 tysięcy, co stawia nas w bardzo niekorzystnej sytuacji przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytu z wibor. Mamy również sytuacje w której kredytobiorca nadpłacił kapitał kredytu, czyli np. przelał do banku przez ostatnie lata około 400 tysięcy złotych przy kredycie na 200 tysięcy złotych. Tym samym jego zysk to 200 000 złotych. Każdą sytuację należy przeanalizować indywidualnie, pomoc prawnika jest tutaj nieodzowna w kwestiach dotyczących pozwów wibor.

Modyfikacja umowy w pozwie o WIBOR: Jak to zrobić i jakie są konsekwencje?

Jedną z konsekwencji analizy umowy kredytowej jest wyliczenie nadpłaty jaka należy się przy usunięciu wskaźnika wibor, a także obniżenie raty kredytów w przypadku, gdy zdecydujemy się na odwiborowanie- wysokość rat opiera się wyłącznie o marżę. Wnosimy wówczas o zapłatę oraz o ustalenie, że umowa obowiązuje z pominięciem klauzul zmiennego oprocentowania kredytów złotowych, a tym samym kwestie oprocentowania regulują przepisy dotyczące marży oprocentowania kredytów złotowych. Takie żądanie w pozwie może obniżyć raty kredytu oraz raty kredytów hipotecznych.

Unieważnienie umowy WIBOR: Czy to możliwe i jakie są konsekwencje?

Ze względu na manipulacje banków przy zawieraniu umowy kredytu złotowego oraz ustalaniu raty kredytów złotowych jest to jak najbardziej możliwe, stąd oczywistą alternatywą wydaje się rozważenie pozwu przeciwko bankowi w zakresie umowy indeksu wibor. W Polsce składamy coraz więcej pozwów w których wnosimy o unieważnienie kredytu hipotecznego, a prowadzenie sprawy przeciwko bankowi, aby uzyskać kredyt bez wibor-u staje się coraz bardziej popularne. Indeks wibor i wysokość stawki wibor plus marża nie odzwierciedla transakcji na rynku międzybankowym, co stanowi jeden z kilkunastu zarzutów stawianych temu wskaźnikowi.

Trwanie sprawy sądowej o WIBOR: Czego można się spodziewać? Pozywać za wibor?

Kiedy będziemy najpierw żądać w pozwie o wibor stwierdzenia nieważności umowy, wówczas nie będziemy musieli wnioskować o biegłego sądowego w celu wyliczenia nadpłaty, który będzie musiał jak kształtowała się wysokość wskaźnika wibor na przestrzeni lat. Dzięki czemu skracamy postepowanie o kilka miesięcy, jednak w przypadku pozwania banku należy się liczyć z co najmniej 2 latami postępowania. Natomiast kiedy będziemy kwestionować oprocentowanie zmienne kredytów, wnosząc o wyliczenie nadpłaty, należy doliczyć co najmniej 8 miesięcy na postępowanie związane z wyliczeniem biegłego sądowego i ewentualne zarzuty do treści opinii. Od czasów przewrotu kopernikańskiego w postaci orzeczeń TSUE, nastąpił znaczący wzrost liczby pozwów przeciwko bankom, a wpływ wibor na interesy banków wydaje się dość oczywisty. Niedozwolone klauzule są licznie kwestionowane, powstają coraz to nowsze zarzuty wobec klauzuli dotyczącej oprocentowania, tym samym cały czas kształtuje się linia orzecznicza. Ugoda z bankiem nie jest obecnie możliwa, ale to samo powiedziałbym Państwu 4 lata temu w sprawach frankowych. Wpływ na oprocentowanie kredytu powinien mieć wskaźnik na który nie mają bezpośredniego wpływu podmioty z sektora bankowego, kiedy to składową oprocentowania kredytu są deklaracje banków, mające wprost wpływ na ratę kredytu. Czekając na przełom w sporach o wibor należy spodziewać się po najbliższych wyborach parlamentarnych, kiedy to będziemy mogli się spodziewać wzrostu stóp procentowych, co na pewno odczują osoby posiadające kredyty o zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR. Pisząc niniejsze słowa na temat wzrostu stóp procentowych jestem w pełni świadomy politycznych konsekwencji tego ruchu, jak również tego, że jesteśmy w przededniu wyborów parlamentarnych. To banki ustalają wysokość oprocentowania opartego o wskaźnik WIBOR plus marża, jednak to osoby z nadania politycznego ustalają wysokość stóp procentowych.