Upadłość Getin Noble Bank i 30 dni na zgłoszenie wierzytelności – komentarz

Getin Noble Bank

 

Stało się to co stać się musiało, a było zapowiadane od 2 lat o Getinie (dla jasności: w 2010 doszło do fuzji Getin Bank z Noble Bank i utworzono Getin Noble Bank. 'Getin’ to skrót myślowy na jaki można sobie pozwolić we wpisie na blogu 🙂 ). Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 28 kwietnia 2023 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Getin, a 20 lipca 2023 roku doszło do upadłości banku. Tym samym wobec banku wszczęto postepowanie upadłościowe, a syndyk banku został wyznaczony- jest to Marcin Kubiczek. Gwoli wyjaśnienia- syndyk jest osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania upadłościowego banku.

Tym samym kredytobiorcy getin noble bank (jest ich niemało- sam portfel kredytów frankowych wyceniany jest na 9 miliardów złotych, które można śmiało określić jako zwykłe roszczenia wobec banku (!) ) będący już w sporze z bankiem przed polskimi sądami muszą podjąć kolejne czynności, bowiem ich postępowanie sądowe zostało zawieszone. Zakładam, że kredytobiorcy wiedzieli, że wobec getin noble upadłość zostanie ogłoszona i zdążyli już zawczasu przygotować się do upadłości getin noble bank. Przeciwko getin bankowi wytoczono tysiące postępowań sądowych, zważając na liczne klauzule abuzywne znajdujące się w umowach kredytów frankowych, wydano setki prawomocnych wyroków, które skutecznie wyegzekwowano u komornika wobec getin noble.

Getin Noble Bank
Getin Noble Bank

Wniosek nasuwa się sam- lepiej było wytoczyć powództwo przeciwko gnb 5 lat temu za toksyczne kredyty banku, niż po ukształtowaniu się orzecznictwa zgłaszać wierzytelność w terminie 30 dób dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Postępowania dotyczące upadłości banków są mocno sformalizowane, a terminy mogą okazać się bezlitosne dla konsumenta. Unieważnienie umowy kredytowej było najlepszym rozwiązaniem dla frankowiczów. Pozwalało nie tylko na zwrot kapitału, ale również dokonanej nadpłaty. Upadłość getin noble bank zamknęła ten rozdział w historii banku, kiedy to w relatywnie szybki sposób (oczywiście nie licząc Sądów w Warszawie 🙂 ) można było wstrzymać spłatę rat kredytu banku. Obecnie zgłoszenie frankowicze powinni złożyć poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Z całą pewnością najbardziej poszkodowani są tutaj frankowicze, którzy byli w trakcie procesu sądowego przeciwko bankowi. Cały ich nakład pracy oraz stres związany z postepowaniem sądowym poszedł jak krew w piach, bo przecież nie ma jeszcze wyroku, a jeżeli jest- to pewnie nieprawomocny, a roszczenie kredytobiorcy przecież istnieje i należy coś z nim zrobić w sytuacji, gdy upadłość banku została ogłoszona. Jeden rozdział historii pozostanie niezakończony, a teraz pora na kolejny pod tytułem „zgłoszenie wierzytelności frankowicza”, a obowiązek zgłoszenia wierzytelności przypada na kredytobiorcę lub jego pełnomocnika. Oczywiście pisząc o 'obowiązku’ nie mówimy o obowiązku prawnym, ale o obowiązku wynikającym z prawa upadłościowego. Frankowicz chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym? Musi zgłosić swoją wierzytelność.

Przyroda nie znosi próźni, jedna czynność implikuje drugą, więc wniosek nasuwa się jeden- czy frankowicze zgłoszą wierzytelność? 30 dni na zgłoszenie wierzytelności to nie jest tak wiele, w szczególności biorąc pod uwagę, że należy zgłosić wierzytelność poprzez specjalistyczny portal, najlepiej dokonać od razu zgłoszenie i potrącenie wierzytelności bankowej zgodnie ze staropolskim przysłowiem od przybytku głowa nie boli.

Kredytobiorcy Getin Noble Bank

pora na zgłoszenie swoich wierzytelności do syndyka, czyli 30 dni na zgłoszenie wierzytelności

W przypadku zgłoszenia wierzytelności po 30dniowym terminie musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami w postaci 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Tym samym spóźnione zgłoszenie wierzytelności będzie nas kosztować dodatkowo około 1 100 zł. Nie wspominając już o ewentualnym braku możliwości zaspokojenia z funduszu masy upadłościowej…

Wracając do zagadnienia zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłościowej banku należy mieć na uwadze, że obowiązek zgłoszenia wierzytelności mija wraz z dniem 19 sierpnia 2023 r., więc nie oszukujmy się- nastąpił niedawno wyścig zbrojeń, aby jak najszybciej zgłosić swoją wierzytelność w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Należy zgłosić wierzytelność wraz z oświadczeniem o potrąceniu wierzytelności, czyli właściwie co? Sama umowa kredytu bankowego w żadnym wypadku nie stanowi wierzytelności bankowej samej w sobie, a jedynie dowód na okoliczność zawarcia stosownej umowy kredytu. Natomiast sama wierzytelność ma wartość wszystkich naszych wpłat na poczet zawartej umowy kredytu frankowego, a tym samym dokumentem świadczącym o wysokości naszej wierzytelności bankowej będą świadczyć potwierdzenia przelewów, czy zaświadczenia wydawane przez bank.

Co dalej po zgłoszeniu wierzytelności i potrąceniu?

 

No ale jak upadły bank ma wydać tyle tysięcy zaświadczeń w przeciągu 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości banku? Właśnie nijak, ogłoszenie upadłości banku implikuje serię wielu następujących po sobie wydarzeń, a syndyk masy upadłości banku może mieć lepszą koncepcję przy upadłości getin banku, niż wydawanie zaświadczeń, kiedy pytają o nie wierzyciele getin noble bank, bowiem nie ma w tym żadnego interesu. Czy wspominałem również o tym, że termin na wydanie zaświadczenia wynosi 30 dni? Nie każdemu będzie zależeć na tym, czy kredytobiorca zgłosi wierzytelność w odpowiednim terminie.

Dokonanie zgłoszenia i zgłoszenie wierzytelności to jednak początek postępowania upadłościowego, bowiem nic nie stoi na przeszkodzie, aby syndyk masy upadłościowej banku uznał że kredyty frankowe są ważne. Doświadczenie życiowe podpowiada, że wierzytelności te nie zostaną uznane, ale na 'szczęście’ przysługuje nam zgłoszenie sprzeciwu wobec tak kontrowersyjnej decyzji syndyka masy upadłościowej banku, ale tutaj również mamy termin- 14 dni. Także zgłoszenie i potrącenie wierzytelności stanowi jedynie początek całego postępowania, a spóźnione zgłoszenie wierzytelności tylko utrudni nam już i tak niełatwe postępowanie, nie wspominając że lista wierzytelności zostanie sporządzona o wiele później niż powinna. Kredytobiorcy getin noble bank zostali postawieni w sytuacji nie do pozazdroszczenia.

White And Blue Modern Graphic Designer Email Signature 6