Zawieszenie spłaty kredytu w 30 dni za 100 zł. Możliwe?

Postanowienie o zabezpieczeniu jest jednym z narzędzi prawnych, które ma na celu zapewnienie ochrony interesów stron poprzez np. zawieszenie spłaty kredytu. Jest to orzeczenie, które może zostać wydane przez Sąd jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego. W tym artykule omówimy postanowienie o zabezpieczeniu, jego korzyści i koszty.

Postanowienie o zabezpieczeniu to orzeczenie wydane przez Sąd, które nakłada na jedną ze stron określone obowiązki lub ograniczenia, mające na celu zabezpieczenie praw drugiej strony w przypadku sporu prawnego lub przed jego rozpoczęciem. W kontekście kredytów, postanowienie to może dotyczyć zawieszenia spłaty rat kredytowych lub zawieszenia wskaźnika WIBOR, który wpływa na wysokość rat.

Zawieszenie spłaty kredytu- warto?

Zawieszenie spłaty kredytu jest optymalnym rozwiązaniem w sprawach dotyczących wskaźnika WIBOR. Przede wszystkim, postanowienie o zabezpieczeniu toczy się relatywnie krótko. Zgodnie z terminem wskazanym w kodeksie, takie postanowienie powinno zostać wydane w ciągu miesiąca. Biorąc pod uwagę czas trwania postępowań przeciwko bankom, taki termin wydaje się być błyskawiczny.

Kolejną korzyścią wynikającą z wydania postanowienia o zabezpieczeniu jest niski koszt związany ze złożeniem wniosku. W przeciwieństwie do kosztów związanych z formalnym procesem sądowym, wniosek o postanowienie o zabezpieczenie wiąże się z opłatą sądową w wysokości jedynie 100 złotych. Jest to znacznie tańsze rozwiązanie niż pełnoprawne postępowanie sądowe, które może wiązać się z wysokimi kosztami związanymi z opłatami sądowymi czy biegłymi.

Warto również zauważyć, że postanowienie o zabezpieczeniu może stanowić swojego rodzaju papierek lakmusowy. Jeśli Sąd oddali nasz wniosek o zabezpieczenie, tracimy jedynie opłatę, ale nie jesteśmy zobligowani do ponoszenia kosztów zastępstwa procesowego pełnomocnika banku czy zaliczek na biegłego. Natomiast w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia Sądu, otrzymujemy jasny sygnał, że Sąd jest pro-konsumencki i podziela nasze stanowisko co do zasady. Oczywiście to nie oznacza automatycznej wygranej sprawy, ale zwiększa nasze szanse na sukces. Ważne jest również samo zawieszenie spłaty rat kredytu, co może stanowić ulgę dla kredytobiorców i pozwolić na łatwiejsze radzenie sobie z trudnościami finansowymi.

Niestety zawieszenie spłaty kredytu posiada pewne wady. Jednym z nich jest ograniczony czas na złożenie pozwu, aby postanowienie to nadal obowiązywało. Termin ten może wynosić maksymalnie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o zabezpieczeniu. Jeśli nie złożymy pozwu w określonym czasie, postanowienie to przestaje obowiązywać. Dlatego warto wcześniej omówić najważniejsze kwestie i przygotować niezbędną dokumentację, aby uniknąć straty czasu na długotrwałe ustalanie szczegółów.

Rozumiem, że niektórzy czytelnicy mogą czuć się lekko zdezorientowani w kontekście takich rozwiązań, które nie są zbyt popularne wśród innych kancelarii prawnych. Zazwyczaj kancelarie oferują zabezpieczenie powództwa wraz z pozwem, co wiąże się z dużo wyższymi kosztami. Sąd musi wówczas rozpoznać nie tylko nasz wniosek o zabezpieczenie, ale także i treść pozwu. Sprawy dotyczące wskaźnika WIBOR są pewnym novum w Polskich sądach, dlatego ważne jest, aby być szczególnie ostrożnym i dbać o dobro sprawy oraz klienta.

Podsumowując, zawieszenie spłaty kredytu poprzez postanowienie o zabezpieczeniu może przynieść wiele korzyści kredytobiorcom. W krótkim czasie daje bardzo wymierne efekty, a koszty związane z wnioskiem są relatywnie niskie, a samo postanowienie może stanowić dobry punkt odniesienia. Należy jednak pamiętać o ograniczonym czasie na złożenie pozwu i konieczności wcześniejszego przygotowania dokumentacji. Ważne jest także korzystanie z usług doświadczonej kancelarii prawnej, która będzie w stanie odpowiednio prowadzić sprawę kredytobiorcy w procesie sądowym.

Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu i rozważasz zawieszenie spłaty, warto skonsultować się z radcą prawnym specjalizującym się w tego rodzaju sprawach. Pamiętaj, że każda sytuacja jest indywidualna, dlatego istotne jest uzyskanie profesjonalnej porady dostosowanej do Twoich konkretnych okoliczności.

Konsultacja z radcą prawnym pomoże Ci zrozumieć szczegóły związane z zawieszeniem spłaty kredytu i postanowieniem o zabezpieczeniu. Doświadczony radca prawny będzie w stanie ocenić Twoją sytuację, przedstawić możliwości i ryzyka związane z tym rozwiązaniem oraz udzielić niezbędnej pomocy w procesie składania wniosku. Skorzystanie z profesjonalnego wsparcia może dać Ci większą pewność i umożliwić podjęcie najlepszej decyzji w kontekście Twojej sytuacji kredytowej.